Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024

Σχεδιάζοντας και Διδάσκοντας Θρησκευτικά με τα νέα Προγράμματα Σπουδών. Διδακτικά σενάρια για το μάθημα των Θρησκευτικών

Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών με διεθνή συμμετοχή στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ θα πραγματοποιηθεί στις 23-25 Φεβρουαρίου 2024. Θεολόγοι και δάσκαλοι καταθέτουν προτάσεις για διδακτικά σενάρια και καλές πρακτικές. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου: