Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017

Ισλάμ και Απεικόνιση Θείου


Ισλαμ και Απεικόνιση Θείου from s konstant

Στη διαφάνεια 3 πηγαίνουμε στο http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4468
Στη διαφάνεια 9 πηγαίνουμε στο http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/956?locale=el
Ο Παύλος συνδέει τον Χριστιανισμό με τον Ελληνισμό