Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Δε25 : Και είδεν Θεός ότι καλόν

Το παρακάτω video μπορεί να σχετιστεί με την ενότητα είτε στην αρχή της σαν βιωματική προετοιμασία είτε στο τέλος ως έκφραση. Ακόμη μπορεί να σχετιστεί με την ευθύνη του ανθρώπου και τη στάση του απέναντι στον κόσμο.


Πηγή https://www.youtube.com/watch?v=VyaXAGCb234

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου